Noen av våre Prosjekter

Norsk Tipping

Ble etablert på Hamar i 1975 i nytt bygg, Byggetrinn 1 9050m²

Nytt bygg for Onlinetipping og Kantine, Byggetrinn 2 i 1992, 3040m²

Datahaller, driftsavdeling, kantine, sammenkobling, Byggetrinn 3 4900m² 2011

Renovert bil-hall til lager, kontor, prosjektrom og trimrom, Byggetrinn 4 2100m² 2012

I sammenheng med nye bygg er eksisterende bygg ombygget og tilpasset ny og endret drift.

Lillebakken Terrasse, Elverum

Boligblokk med 28 leiligheter og parkeringskjeller, 2600m², Ferdig 2016.

Leiligheter med varierende størrelse. Sentralt Allrom med overlys og felles trapp og heis.

Fjeldsetlia Park

Leilighetsposjekt i Elverum med 52 leiligheter i 3 trinn. Utbygget samtidig ferdig 2016.

Nybygg på totalt 3700m² pluss frittstående garasjeanlegg. Tilpasset regulering, med utomhusanlegg.Kort byggetid, bygget med Moelven moduler.

Sparebank 1 Østlandet

Tidligere Sparebanken Hedmark. Hovedkontor på Hamar. Helt kvartal bygget og renovert.
I flere trinn over mange år 1956-2016. Opprinnelig bygg fra 1918. Nybygg i 1966, 1976, og 1984.

Hovedombygginger i 1957, 1985, 2015-2016. Nybygg utført av andre i 2010.

Om Oss

Lindman Arkitektkontor ble etablert i 1943 av Christian W. Lindman, som deltok i driften til 1999.

Fra 1987 overtok Knut Lindman kontoret og videreførte driften. Knut Lindman er utdannet interiørarkitekt fra SfB i København 1969-73, og videreutdannet ved NTH, Arkitektavdelingen i Trondheim 1973-74. Ansatt i FBT fra 1975-78, deretter ansatt hos sin far til han overtok kontoret i 1987. Knut har allsidig praksis fra nybygg, renovering og ombygging.

Prosjekter som er prosjektert er Norsk Tipping AS, Sparebanken Hedmark, Lunden skole, Lovisenberg skole, DnB Hamar, og flere leilighetsprosjekter. Kontoret har en lang referanseliste med mange kjente bygninger.

Telefon

415 23 262

Besøksadresse

Brugata 50, 2321 Hamar

Mandag - Fredag

08.00 – 16.00

Send e-post

Post@Lindman.no