Våre Prosjekter

fra 1988 til 2011

Presterudhallen

 • År: 2008 - 2010
 • Tiltakshaver: Hamar Kommune
 • Prosjekt: Enkel flerbrukshall, ny utvidet hall, Eliteseriespill håndball

Finsal Sykehjem

 • År: 2008 - 2010
 • Tiltakshaver: Hamar Kommune
 • Prosjekt: Enkel flerbrukshall, ny utvidet hall, Eliteseriespill håndball

Lovisenberg skole

 • År: 2008 - 2010
 • Tiltakshaver: Hamar Kommune
 • Prosjekt: Ombygging, renovering, tilbygg

Norsk Tipping

 • År: 2008 - 2011
 • Tiltakshaver: Norsk tipping AS
 • Prosjekt: Byggetrinn 3. Tilbygg datahaller, drift og kantine. Ombygging eks. bygg

Sønsterud videregående skole

 • År: 2007
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Ombygging. Areal totalt bygget: 1.500kvm

Storhamar videregående skole

 • År: 2007 - 2008
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Nytt bakeri, ny ventilasjon og ny resepsjon

DPS Lillehammer

 • År: 2006 - 2008
 • Tiltakshaver: Sykehuset Innlandet HF
 • Prosjekt: Areal: 3.500kvm - Ombygget eks. bygg. Areal: 1.500kvm

Trysil videregående skole

 • År: 2006 - 2007
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Etablering av Realfagavdeling. Med grupperom, læreravd. og auditorium

To eneboliger i Gjøvik

 • År: 2006 - 2008
 • Tiltakshaver: Familien Roland
 • Prosjekt: I gammelt, etablert boligområde er innpasset 2 boliger, med et visst slektskap til områdets øvrige boliger. 1 bolig med integrert garasje og 1 med frittstående garasje

Skisseprosjekt Byggetrinn 3 - Norsk Tipping

 • År: 2005 - 2007
 • Tiltakshaver: Norsk Tipping AS
 • Prosjekt: Tilbygg til eksisterende bygg. Datahaller, driftsavdeling, ny kantine. Utredning av tomteutnyttelse, fremtidig muligheter og sammenkobling med annen bebyggelse

Eget administrasjonsbygg - Norsk Tipping

 • År: 1992 - 2005
 • Tiltakshaver: Norsk Tipping AS
 • Prosjekt: Ombygget kontor og produksjon, til kontor, TV-studio, Auditorium, møterom, etc. Midlertidig tilbygg for prosjekt-utvikling

Eget bygg varemottak og vareutkjøring

 • År: 1992 - 2005
 • Tiltakshaver: Farveringen AS
 • Prosjekt: Tilbygg og ombygging. Nytt areal ca. 1.000kvm + 900kvm + 1.400kvm + 1.000kvm, ombygget: 600kvm kontor. Samarbeid med kommuner og naboer om tilpassing til nærmiljøet

Etablering av et Familiekontor i bygg for et forsikringselskap

 • År: 2005 - 2006
 • Tiltakshaver: BUFETAT
 • Prosjekt: Renovering og hel ombygging av 600kvm

Akuttmottak på Sanderud Sykehus - Psykiatri

 • År: 2003 - 2005
 • Tiltakshaver: Sykehuset Innlandet HF
 • Prosjekt: Tilbygg til eks. avdeling med plassbygget mellombygg og et modulbygg for pasientbehandling. Mottaket doblet med ekstra etasje og skjermet post.

Torggaten 12/14

 • År: 1984 - 2005
 • Tiltakshaver: Sparebanken Hedmark
 • Prosjekt: Påbygg for ventilasjon med forberedelse til senere påbygg i 2-3 etasjer

Bygg for legesenter med utleieboliger i 2.etasje

 • År: 2004 - 2005
 • Tiltakshaver: Ajerhagan 96, Hamar
 • Prosjekt: Tilbygg med modulbygg i 1.etasje og plassbygget 2.etasje

Jønsberg landbruksskole

 • År: 1998 - 2001
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Ombygging. Undervisningsbygg og Økonomibygg. Areal totalt ombygget: 4.544kvm - i flere etapper. Renovering og nyanlegg for ventilasjon og kontroll/utbedring brannbeskyttende tiltak.

Presterud skole

 • År: 1996 - 1997
 • Tiltakshaver: Hamar Kommune
 • Prosjekt: Nybygg, ombygging. Areal nygg: 630kvm Tilkobling/tilpassing eks. skole

Lunden skole

 • År: 1996 - 1997
 • Tiltakshaver: Hamar Kommune
 • Prosjekt: Nybygg, ombygging. Areal nybygg: 953kvm Ombygging: 750kvm

Sanderud Sykehus Avd.2

 • År: 1996 - 1997
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Total renovering av behandlingsavdeling fra 1964 til behandlingsavdeling for aldersdemens. Areal renovert: 2.300kvm

Hamar Sykehus, Miljøbygg

 • År: 1994 - 1995
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Nybygg, tilbygg for avfallshåndtering ved sykehuset, og vare-mottak. 190kvm

Generasjonsbolig, Harald Hardrådesgt. 7 Hamar

 • År: 1994 - 1995
 • Tiltakshaver: Arne Amlien
 • Prosjekt: Ny bygg i 3 plan, U. etg. med leilighet, boder og garasje. Areal: Bolig, 265kvm + 72kvm kjeller / garasje, 89,5kvm

Enebolig, Kirkebyenga 62, Ingeberg

 • År: 1994 - 1995
 • Tiltakshaver: Anne-Christine Wermuth
 • Prosjekt: Nybygg, kjeller og 2 etasjer, med frittstående garasje.
 • Areal: Bolig: 153kvm. Kjeller 103kvm. Garasje 36kvm.

Østregate 23, Hamar

 • År: 1978 - 1995
 • Tiltakshaver: Sporten AS
 • Prosjekt: Nybygg, kjeller og 5 etasjer
 • Areal: 3.400kvm. inkl. tilfluktsrom

Hertzbergsgt. 34, Hamar

 • År: 1993 - 1994
 • Tiltakshaver: ABB Eiendom AS
 • Prosjekt: Ombygging lagerbygg, ny innskutt etasje til kontor.
 • Areal: 650kvm

Helsestasjon, bibliotek Furnes

 • År: 1993 - 1994
 • Tiltakshaver: Ringsaker Kommune
 • Prosjekt: Nybygg, tilbygg for utvidelse av eksisterende bygning 120kvm.
 • Areal: Bolig: 153kvm. Kjeller 103kvm. Garasje 36kvm.

Hedmark Fylkeshus

 • År: 1992
 • Tiltakshaver: Hedmark Fylkeskommune
 • Prosjekt: Skisseprosjekt utvidelse/tilbygg for Statens Hus.
 • Areal: 6.000kvm

Garasjeanlegg

 • År: 1991
 • Tiltakshaver: Norsk Tipping AS
 • Prosjekt: Nybygg for bedriftens biler og parkredskap. Tilpasset kontorbygg.
 • Areal: 100kvm

Administrasjonsbygg

 • År: 1990 - 1991
 • Tiltakshaver: Nord-Odal Kommuneskoger
 • Prosjekt: Tilbygg til og sammenkobling av kommuneadm. 2 separate bygg, i 2 etasjer.
 • Areal: 200kvm

Strandgt. 13/15 Arkitektkonkurranse, kvartalsutvikling

 • År: 1991
 • Tiltakshaver: Gjensidige Hedmark
 • Prosjekt: Alternativ utbygging for utbygging i tilknytning Sparebankens hovedadministrasjon.
 • Areal: 4.500kvm

Tilbygg for Online-tipping

 • År: 1990 - 1992
 • Tiltakshaver: Norsk Tipping AS
 • Prosjekt: Tilbygg i 3 plan, kantine, kontor, datasentral med høy sikkerhetsfaktor.
 • Areal: 3.400kvm

Bibliotek for studenter

 • År: 1990
 • Tiltakshaver: Blæstad Landbruksmaskinskole
 • Prosjekt: Ombygging. Eks undervisningsbygg, låve, innredning på loft. Brannsikring.
 • Areal: 250kvm

Ombygging Strandgt. 41, Hamar

 • År: 1989 - 1990
 • Tiltakshaver: DnC Hamar
 • Prosjekt: Kontoretasje ombygget, renovert gammelt banksjef-kontor og styrerom.
 • Areal: 400kvm

Enebolig Brandval

 • År: 1989 - 1990
 • Tiltakshaver: Kari Mette Noer Johansen
 • Prosjekt: Nybygg, oppføring på gårdstun etter brann
 • Areal: 180kvm

Ny inngang. Strandv. 165, Hamar

 • År: 1989
 • Tiltakshaver: K. A. Rasmussen AS
 • Prosjekt: Tibygg i 3 plan, med ny resepsjon, personalinngang og kontor for utadrettet virksomhet. Forprosjekt.
 • Areal: 1000kvm

Utbygging av tomt. Furubergv. 205, Hamar

 • År: 1989
 • Tiltakshaver: Norsk Viftefabrikk AS
 • Prosjekt: Nybygg, utvidelse av kontor og verksted. Forprosjekt for full utnyttelse av tomt, med forslag til byggetrinn. Kun 1 trinn bygget.
 • Areal: Totalt: 1.800kvm. Lager 90kvm.

Arkitektkonkurranse, bevaring av Domkirkeruinene

 • År: 1990
 • Tiltakshaver: Domkirkeodden, Hedmarksmuseet
 • Prosjekt: Prosjekt som viser beskyttende ruiner, samtidig med god synlighet og tilgjengelighet
 • Ansvarlig for konkurranseprosjekt

Nytt bibliotek. Arkitektkonkurranse, Romprogram 4.500kvm

 • År: 1988
 • Tiltakshaver: Tønsberg Kommune
 • Prosjekt: Nytt bygg på tomt med deler av grunnen som er fredet og skal integreres for bevaring.
 • Ansvarlig for konkurranseprosjekt

Telefon

415 23 262

Besøksadresse

Brugata 50, 2321 Hamar

MANDAG - FREDAG

08.00 – 16.00

SEND E-POST

Post@Lindman.no